Poranění šlach, cév a nervů

Jedná se o poranění měkkých tkání ruky, kdy dojde k postižení jedné z uvedených struktur.

Příznaky

Liší se podle postižení uvedené struktury, omezení hybnosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky, necitlivost v postiženém úseku, krvácení.

Diagnosa a léčba

Klinická diagnosa – poranění kožního krytu – při revizi rány je postižená struktura identifikována a reparována. Při nerozpoznaném postižení č i neadekvátním ošetření nebo nezhojení jsou příznaky odpovídající postižené struktury:

šlacha – omezení pohybu

nervu – neciltivost či omezení hybnosti v části ruky

céva – omezení výživy části ruky s možným odumřením tkání.

Léčba je daná postižením struktury – primárně je nutné důkladné vyšetření a ošetření poranění, případná reoperace má vždy horší výsledky než kvalitní primární reparace.