Krytí traumatických defektů tkání

Defekt tkání – úrazová ztráta nejčastěji kůže a podkoží, ale může dojít k poškození i hlubších struktur.

Příznaky

Viditelný a tedy kllinicky jasný defekt tkání.

Diagnosa a léčba

Při větších defektech je valné většině případů nutná operační léčba, která má za cíl uzavření defektu buď přímo či uzavření lalokem. U menších defektů bez obnažení důležitých tkání na spodině je možná konservativní léčba.