Poranění vazů zápěstí a ruky

Vazy tuhá spojení mezi jednotlivými kostmi v zápěstí, která dovolují pohyb v kloubu, ale pouze po předem určené dráze. Při porušení vazů dochází k nežádoucím pohybům a tím v dlouhodobém hledisku k opotřebení kloubu a degenerativním změnám.

Příznaky

Bolesti a otoky v zápěstí a ruky v místě postiženého vazu, omezení hybnosti, ztuhlost, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou strukturou.

Diagnosa a léčba

palec.jpg, 7,0kB

Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. vyšetřením magnetickou resonancí. Ve valné většině případů je nutná operační léčba, která má za cíl sešití vazu či jeho opětovně připojení ke kosti.

Nejčastějším postižením v oblasti zápěstí a ruky je poranění postranního vazů kloubu palce (ulnární kolaterální vaz – lyžařský či brankářský palec nebo radiálního kolaterálního vazu), dále poranění vazů (scapholunátního či lunatotriquetrálního vazu) v zápěstí, který ponechán bez léčby po několika letech způsobuje již nezvratné změny v zápěstí.