Kienböckova choroba

Je to onemocnění způsobené odúmrtím poloměsíčité kosti, jedné z drobných kůstek zápěstí, následkem nedokrevnosti kosti.

Příznaky

Vlastní příčina onemocnění je neznámá. Jak postupuje onemocnění, projevující se hlavní příznaky. Bolesti a otoky v zápěstí, omezení hybnosti, ztuhlost, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou kosti.

Diagnosa a léčba

Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. vyšetřením magnetickou resonancí. V počátečních stádiích fixujeme zápěstí a ruku sádrovou dlahou. Podáváme léky. Při pokračování příznaků je nutná operační léčba, která má zabránit progresi onemocnění či v pozdějších stádiích choroby omezit bolesti a zachovat stávající svalovou sílu a rozsah pohybů.