Zlomeniny záprstních (metakarpů) kostí a článků prstů ruky

Zlomenina je porušení kontinuity kosti nejčastěji na úrazovém podkladě. V místě zlomeniny dochází k pohybům a pokud je ponechán bez léčby dochází rozvoji pakloubu a tím dalším postižením na okolních tkáních, kloubech apod.

Příznaky

Bolesti a otoky v zápěstí, omezení hybnosti, ztuhlost, bolestivý tlak v ose kosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou kosti.

Diagnosa a léčba

Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. počítačovou tomografií.

Léčba – podle typu zlomeniny fixujeme zápěstí a ruku sádrovou dlahou. Podáváme léky. Při komplikované zlomenině či nitrokloubní zlomenině je indikována operační léčba, která má zabránit zhojení v nepříznivém postavení a pozdější omezení hybnosti a svalové síly zápěstí a ruky.

Typické zlomeniny indikované k operační léčbě jsou zlomeniny palce ruky (Bennetova, Rolandova, Wintersteinova), dále zlomeniny v oblasti V MTC či jeho base, kde dochází vlivem tahu svalů k posunu úlomků zhojení v nepříznivém postavení.