Paklouby zápěstí a ruky

Pakloub – nezhojená zlomenina – jedná se nezhojenou zlomeninu. V místě zlomeniny dochází k pohybu a pokud je ponechán bez léčby dochází k dalším změnám na okolních tkáních, kloubech apod.

Příznaky

Bolesti a otoky v zápěstí, omezení hybnosti, ztuhlost, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou kosti.

Diagnosa a léčba

Ve valné většině případů je nutná operační léčba, která má za cíl zhojení pakloubu a obnovení funkce kosti a tím celé ruky a zápěstí. Nejčastějším onemocněními v oblasti ruky a zápěstí pakloub člunkové kosti (scaphoidea), kdy ponechaná bez léčby po několika letech způsobuje již nezvratné změny v zápěstí.

Pakloub scaphoidea před léčbou.JPG, 43kB Pakloub scaphoidea před léčbou II.JPG, 42kB Pakloub po léčbě.jpg, 19kB