Zlomeniny v oblasti dolního konce předloketních kostí

Nejčastější kostní poranění horní končetiny, kdy dochází ke zlomenině jedné nebo obou kostí předloktí v blízkosti zápěstí s posunem úlomků.

Příznaky

Poúrazové bolesti a otok v zápěstí, omezení hybnosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Bolestivost nad postiženou kosti.

Diagnosa a léčba

Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. před případnou operační léčbou eventuálně provádíme vyšetření počítačovou tomografií (CT).

Podle typu zlomeniny fixujeme zápěstí a ruku sádrovou dlahou. Podáváme léky. Při komplikované zlomenině či zlomenině nestabilní (dochází k posunu úlomků i přes fixaci) indikována operační léčba, která má zabránit zhojení v nepříznivém postavení a pozdější omezení hybnosti a svalové síly zápěstí a ruky.

Dolní konec vřetení kosti po úrazu.jpg, 20kB Dolní konec vřetení kosti po repozici.jpg, 18kB Dolní konec vřetení kosti po operaci.jpg, 20kB Dolní konec vřetení kosti jizva po operaci..jpg, 37kB