Tumory či tumorům podobné afekce

Tumor – nádor ať již zhoubný či nezhoubný postihuje jakoukoliv strukturu v lidském těle, ruku a zápěstí nevyjímaje. Tumory na ruce postihují jak měkké tkáně, tak kostní struktury.

Příznaky

Otok, bolestivost, zduření v místě postižení tumorem. Při postižení kosti může dojít (vlivem jejího oslabení) ke zlomenině.

Diagnosa a léčba

Klinickou diagnosu event potvrzujeme RTG vyšetřením či ultrazvukem, event. CT či NMR. Dle doplňujících vyšetřeních se rozhodujeme o vhodnosti operační léčby, která má za cíl odnětí nádoru a jeho vyšetření mikroskopické. Při postižení kosti je vhodné tuto doplnit kostním štěpem.

Nejčastějším tumorem měkkých tkání je ganglion jakožto nádorům podobná afekce. Vlastním nejčastějším kostním tumorem je enchondrom článků prstů či metakarpů.

Měkkotáňový tumor ruky, 10kB