Transpozice při šlachový rupturách či nervových parézách

Šlachy – spojení mezi svalem a kostí, které převádí stah svalu na kloub a kost.

Při porušení šlachy dochází k nemožnosti aktivního pohybu v určitém kloubu a event. k vynucenému postavení vzhledem tahu protilehlé neporušené šlachy.

Příznaky

Nemožnost aktivního pohybu v kloubu, pasivní pohyb je zcela bez omezení. Event. bolesti a otoky v místě ruptury šlach.

Diagnosa a léčba

Klinickou diagnosu event potvrzujeme USG vyšetřením. Ve valné většině případů je nutná operační léčba, která má za cíl sešití šlachy či našití jiné šlahy na původní a tím obnovení hybnosti postiženého kloubu.

Nejčastějším postižením v oblasti zápěstí a ruky je poranění dlouhého natahovače palce (extensor pollicis longus), např. jako následek zlomeniny dolního konce vřetenní kosti.

Transpozice šlachy do dlouhého extensoru palce, 20kB Transpozice šlachy do dlouhého extensoru palce 2.jpg, 17kB