20190328_210717

Zlomeniny záprstních (metakarpů) kostí a článků prstů ruky

Zlomenina je porušení kontinuity kosti nejčastěji na úrazovém podkladě. V místě zlomeniny dochází k pohybům a pokud je ponechán bez léčby dochází rozvoji pakloubu a tím dalším postižením na okolních tkáních, kloubech apod. Příznaky Bolesti a otoky v zápěstí, omezení hybnosti, ztuhlost, bolestivý tlak v ose kosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou kosti. Diagnosa a léčba Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. počítačovou tomografií. Číst víc …

20190328_210717

Zlomeniny v oblasti dolního konce předloketních kostí

Nejčastější kostní poranění horní končetiny, kdy dochází ke zlomenině jedné nebo obou kostí předloktí v blízkosti zápěstí s posunem úlomků. Příznaky Poúrazové bolesti a otok v zápěstí, omezení hybnosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Bolestivost nad postiženou kosti. Diagnosa a léčba Klinickou diagnosu potvrzujeme RTG vyšetřením event. před případnou operační léčbou eventuálně provádíme vyšetření počítačovou tomografií (CT). Podle typu zlomeniny fixujeme zápěstí a ruku sádrovou dlahou. Podáváme léky. Při Číst víc …

20190328_210717

Krytí traumatických defektů tkání

Defekt tkání – úrazová ztráta nejčastěji kůže a podkoží, ale může dojít k poškození i hlubších struktur. Příznaky Viditelný a tedy kllinicky jasný defekt tkání. Diagnosa a léčba Při větších defektech je valné většině případů nutná operační léčba, která má za cíl uzavření defektu buď přímo či uzavření lalokem. U menších defektů bez obnažení důležitých tkání na spodině je možná konservativní léčba.

20190328_210717

Poranění vazů zápěstí a ruky

Vazy tuhá spojení mezi jednotlivými kostmi v zápěstí, která dovolují pohyb v kloubu, ale pouze po předem určené dráze. Při porušení vazů dochází k nežádoucím pohybům a tím v dlouhodobém hledisku k opotřebení kloubu a degenerativním změnám. Příznaky Bolesti a otoky v zápěstí a ruky v místě postiženého vazu, omezení hybnosti, ztuhlost, omezení svalové síly zápěstí a ruky. Citlivost až bolestivost nad postiženou strukturou. Diagnosa a léčba Klinickou diagnosu potvrzujeme Číst víc …

20190328_210717

Poranění šlach, cév a nervů

Jedná se o poranění měkkých tkání ruky, kdy dojde k postižení jedné z uvedených struktur. Příznaky Liší se podle postižení uvedené struktury, omezení hybnosti, omezení svalové síly zápěstí a ruky, necitlivost v postiženém úseku, krvácení. Diagnosa a léčba Klinická diagnosa – poranění kožního krytu – při revizi rány je postižená struktura identifikována a reparována. Při nerozpoznaném postižení č i neadekvátním ošetření nebo nezhojení jsou příznaky odpovídající postižené struktury: šlacha – Číst víc …